บทที่ 68 ฆ่าหรือไม่ฆ่า?

“ข้าไม่ได้เป็นผู้ฝึกมาร! … เจ้าควรล่วงรู้จากตำราเรียน ‘ตกสู่วิถีมารหนึ่งวัน เป็นมารชั่วชีวิต’ คนผู้หนึ่งเมื่อตกสู่วิถีมาร ถูกอาบย้อมด้วยพลังอเวจี คนผู้นั้นจะสูญเสียความคิดจิตใจ กลายเป็นหุ่นเชิดของเผ่ามารนอกพิภพ ทั่วร่างจะแผ่พุ่งพลังอเวจีอันรุนแรงสุดเปรียบปาน ไม่เหมือนกับข้าในตอนนี้แน่!” เจิ้งตงหมิงรีบกล่าวเร็วปรื๋อ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ