บทที่ 75 ฉีกหน้า

“สหายนักเรียนหลี่เย่า ข้านึกไม่ถึงจริง ๆ ว่าเจ้าจะฟื้นขึ้นมาเร็วถึงเพียงนี้ น่าอัศจรรย์ใจเสียจริง พลังชีวิตของเจ้าเหมือนกับแมลงสาบที่ไม่ว่าอย่างไรก็ฆ่าไม่ตายไม่มีผิด ยินดีด้วย ยินดีด้วย!” ร่างสูงใหญ่ของเฮ่อเหลียนเลี่ยโน้มตัวลงกระซิบเบา ๆ ที่ข้างหูของหลี่เย่า เพื่อนนักเรียนที่อยู่โดยรอบไม่ได้ยินประโยคนี้ พวกมันเห็นเพีย

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ