บทที่ 87 วันก่อนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เมื่อปัญหาเรื่องการลงทะเบียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้รับการแก้ไขด้วยดี หลี่เย่าก็มุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อการสอบรอบสุดท้ายอย่างเต็มที่ นอกจากติงหลิงตังแล้ว ยังมีบุคคลที่คาดไม่ถึงปรากฏตัวขึ้นในโลกขี้เถ้าน้อยด้วย นั่นก็คืออาจารย์ผู้มีพระคุณซึ่งเป็นผู้ค้นพบดาบอสูรเผิงไห่ รวมทั้งหลี่เย่า ‘ความเสื่อมเสียของผู้บำเพ็ญตน’ ซุนเปียว! ท่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ