บทที่ 88 ข้าตัดสินใจแล้ว!

หลี่เย่าก้มหน้าอ่านเนื้อความในม้วนหนังฉบับนั้นซ้ำไปซ้ำมา เพื่อยืนยันว่ามันไม่ได้เข้าใจผิดพลาดไปเอง ที่มุมขวาล่างของม้วนหนังสัตว์ประทับไว้ด้วยตราสัญลักษณ์ปราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวิทยาลัยการสงครามต้าฮวง ซึ่งผู้อื่นไม่อาจปลอมแปลงได้ ควรทราบว่าโดยทั่วไปแล้วคะแนนส่วนลดพิเศษมักจะอยู่ที่ 20 คะแนน สำหรับนักเรียนผู้หนึ่งก็

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ