บทที่ 9 ปลาเค็มกับรองเท้า

หลังเลิกเรียนเป็นช่วงเวลาสงบสุขที่หาได้ยากในโรงเรียน ทางเดินเล็ก ๆ ทอดยาวไปตามเงาไม้อันร่มรื่น เต็มไปด้วยเสียงหัวร่อและเสียงพูดคุยสนทนาอย่างร่าเริงแจ่มใส กระสวยบินที่หรูหราหลายลำเหินร่อนลงมาจากเบื้องบนอย่างช้า ๆ เป็นเหล่าผู้ปกครองที่มารับบุตรหลานของตน ขณะเดียวกันยังมีนักเรียนอีกมากมายเหมือนเช่นหลี่เย่า ซึ่งกำลังลากสัง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ