บทที่ 460 การปะทะระหว่างหอกและโล่

การทำลายนั้นง่ายดายกว่าการสร้างเสมอ บันทึกลมพายุ เป็นคู่มือการปล้นที่เฟิงอวี่จ้งเขียนขึ้นโดยกลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ชั่วชีวิตของมัน เพื่อฝึกอบรมเฟิงอวี่หมิงซึ่งเป็นบุตรชายคนเดียว โดยทั่วไปแล้วย่อมไม่ได้อรรถาธิบายหลักทฤษฎีที่ลี้ลับลึกซึ้งอันใด ขอเพียงสามารถทำความเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนหลากหลาย และสามารถกำหนดวิธีรั

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ