บทที่ 468 ความแค้นของบิดามารดา

เมื่อเปิดหน้าจอของสมองกลผลึกวิเศษ สิ่งที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าคือสตรีร่างอ้วนวัยกลางคนที่มีหน้าตาพื้นเพธรรมดาอย่างยิ่งผู้หนึ่ง ชนิดที่ว่าหากปะปนอยู่ในฝูงชน อาจหลอมกลืนเข้าไปด้วยกันจนยากจะมองเห็นนางได้ ราวกับหยดน้ำหยดหนึ่งในทะเล สตรีวัยกลางคนผู้นี้เรียกว่าผางอู๋ซวง นางเป็นภรรยาของเฟิงอวี่จ้ง และเป็นบุตรีของประมุขแห่งองค์

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ