บทที่ 472 โลกแห่งชุดรบผลึกวิเศษ

อารยธรรมมนุษย์ในภพดาวโบยบินล่องลอยไปในอวกาศอันเวิ้งว้าง การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นเรื่องยากลำบากยิ่ง ดังนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้บำเพ็ญตนในโลกนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ก็คือการค้นคว้าพัฒนาโลกภาพลวงตาครึ่งขั้นและวิทยาการเครือข่ายวิญญาณอันทรงพลัง หลายพันปีมานี้ ผู้บำเพ็ญตนในภพดาวโบยบินเพียรสร้างหอรวมวิญญาณมากมายนับไม่ถ้ว

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ