บทที่ 480 ชุมนุมวิจารณ์กระบี่คงซาน

เขตอวกาศพันใบเรือ สถานที่ที่ความฝันเริ่มต้น เนื่องจากที่แห่งนี้เป็นค่ายฐานของกองกำลังเซียนเกราะอิสระจำนวนมาก ในแต่ละปีหลังจากพวกมันท่องเที่ยวไปในทะเลแห่งดวงดาว ก็มักจะนำคนหนุ่มสาวที่มีเพียงสองมือเปล่า แต่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานจากทุกซอกมุมของจักรวาลกลับมาด้วย ที่นี่ คนหนุ่มสาวสามารถรับการว่าจ้างจากกองกำลังเซียนเกราะท

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ