บทที่ 487 ข้ายอมรับความพ่ายแพ้

“ดาบสงครามและกระบี่ยักษ์ทั้งยี่สิบสามเล่มที่อยู่ที่นี่ ล้วนได้รับความเสียหายและการสึกกร่อนตามมาตรฐานของงานชุมนุมวิจารณ์กระบี่คงซาน ทุกเล่มมีระดับความเสียหายที่ใกล้เคียงกันมาก พวกเจ้าสามารถเลือกได้ตามสบาย ตามประเภทอาวุธที่ถนัดมากที่สุด” ถูหย่งชิงหยุดชั่วขณะ แล้วกล่าวสืบต่อ “อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การแข่งขันอย่างเป็นทางก

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ