บทที่ 513 หลี่เย่าต้าซือ, ข้ามาช่วยแล้ว!

เวลาหนึ่งทุ่มตรง หลี่เย่ากำลังเรียนรู้วิธีประกอบระเบิดผลึกวิเศษในห้องฝึกอบรมพิเศษ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างมันกับหวงผู่สืออีกลายเป็น‘สนิทสนมกลมเกลียว’เป็นพิเศษ มันไหนเลยจะยอมพลาดโอกาสอนดีงามนี้ รีบร้องขอให้หวงผู่สืออีอนุญาตให้มันฝึกปฏิบัติจริง หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบ หวงผู่สืออีค่อยยอมตกลงอย่างเสียไม่ได้ อย่างไรก

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ