บทที่ 549 แรกพบปะ

ในที่สุดหลี่เย่าก็พร้อมที่จะติดต่อกับผู้ฝึกลมปราณ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างก็ตาม ในการซ่อมแซมชุดรบกระดูกทมิฬ ไม่เพียงแต่ต้องใช้เตาหลอมระดับสูงเท่านั้น ยังต้องพึ่งพาห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงที่มีอุปกรณ์ครบครัน ต้องใช้โลหะผสมเสริมความแข็งแกร่งจำนวนมาก รวมถึงวัสดุสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินอีกหลายร้อยรายการ ในดินแดนรกร้างซึ่ง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ