บทที่ 563 อาวุธวิเศษที่มีความสำคัญมากที่สุด

ห้าพันปีก่อนการมาถึงของเคราะห์สวรรค์ ที่ตั้งของเมืองหมีบินในปัจจุบันเคยเป็นมหานครอันใหญ่โตมโหฬารแห่งหนึ่ง เมืองหมีบินสร้างขึ้นบนซากปรักหักพังของเมืองใหญ่แห่งนี้ โดยอาศัยเศษซากเมืองเก่าเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเมืองหมีบิน ดังนั้นผังโครงสร้างของเมืองหมีบินจึงแบ่งออกเป็นเขตใหญ่ ๆ สองฟากฝั่ง หนึ่งตะวันออกหนึ่งตะว

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ