บทที่ 564 กระบี่ความเร็วเหนือเสียง, ระเบิดเขี้ยวหมาป่า!

อูหม่าเหยียนเฝ้ามองทิวทัศน์เป็นเพื่อนหลี่เย่าอย่างเงียบ ๆ ทว่าไม่นานก็เอ่ยขึ้นเสียงแผ่วเบา “งดงามใช่หรือไม่ แต่บนทุ่งราบเหล็กมีเพียงหกเมืองใหญ่เท่านั้นที่มีทิวทัศน์งดงามเช่นนี้” “หกเมืองใหญ่สร้างขึ้นบนซากปรักหักพังขนาดใหญ่หกแห่ง ในซากปรักหักพังมีทรัพยากร และวิทยาการมากมายที่หลงเหลือมาจากยุคก่อนภัยพิบัติเคราะห์สวรรค์ ร

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ