บทที่ 569 เผ่านักรบยักษา

“สำหรับผู้ฝึกลมปราณเรา หนึ่งฝึกฝนเส้นลมปราณย่อย สองฝึกฝนจิตวิญญาณ แต่การฝึกฝนจิตวิญญาณแตกต่างจากการฝึกฝนเส้นลมปราณ มีระดับอันตรายสูงกว่ามาก นอกจากนี้แม้ว่าเจ้าจะมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง ก็ไม่อาจเป็นเครื่องยืนยันว่าจะต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอน” “ได้ยินเสียงคำรามจากห้องขังลับด้านนั้นหรือไม่ คนเหล่านี้เดิมทีเป็นยอดฝีมือในเผ่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ