บทที่ 590 ข้าไม่ลงนรก ผู้ใดจะลงนรก!

หลี่เย่าตะลึงงัน “หัวหน้าเผ่าสง ข้าเป็นเพียงผู้บำเพ็ญตนธรรมดาที่เติบโตจากเขตทุรกันดารชายขอบทะเลดาว สังกัดเดิมก็เป็นเพียงกองกำลังเซียนเกราะขนาดกลางที่ค่อนไปทางเล็ก ไม่ได้ถือกำเนิดจากสำนักใหญ่ที่มีชื่อเสียง ทั้งไม่มีความสัมพันธ์กับหกสำนักใหญ่แห่งเมืองเทพสวรรค์แม้แต่น้อย เกรงว่าไม่เหมาะสมที่จะรับหน้าที่สำคัญเช่น ‘ตัวกลาง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ