บทที่ 626 ขอบใจที่ช่วยถ่วงเวลา!

“อาจารย์เยี่ยน!” สงอู๋จี๋สืบเท้าเข้าหาอย่างแช่มช้า แต่ละก้าวทิ้งรอยแตกบนพื้น คำรามเสียงดังก้องดุจฟ้าคำรณ “หากท่านไม่ได้ตั้งใจจะเป็นพวกเดียวกับวิหารอมตะจริง ๆ เหตุไฉนจึงสังหารน้องชายแท้ ๆ ของตนเอง ทั้งพยายามยุยงให้เกิดศึกระหว่างชาวดาวโบยบินและชาวทุ่งราบเหล็ก! ท่านรู้หรือไม่ว่าหากสงครามอุบัติขึ้นจะมีคนตายมากมายเท่าไร? ม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ