บทที่ 639 เลอะเทอะเหลวไหลตามใจชอบ!

หลี่เย่าสนใจข้อเสนอนี้มาก แม้ว่าก่อนหน้านี้มันจะเปล่งประกายในงานชุมนุมวิจารณ์กระบี่คงซาน แต่ไม่ว่าอย่างไรยังคงเป็นเพียงผู้เยาว์รุ่นหลังในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียร ต่อให้สามารถเข้าร่วมศูนย์การหลอมสร้างชุดรบผลึกวิเศษหลักทั้งสามด้วยศักดิ์ฐานะของหลี่เย่า แต่ยังคงต้องเริ่มต้นจากโครงการย่อยทั่วไป สั่งสมคุณสมบัติและศักดิ์ฐานะไปเ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ