บทที่ 661 เยือนลมขวางอีกครั้ง

สี่วันต่อมา ยานโดยสารชั้น ‘วาฬหลังค่อม’ ลำหนึ่งค่อย ๆ ปรากฏขึ้นบนทะเลแห่งดวงดาวอันไร้ขอบเขต จากนั้นแล่นช้า ๆ ไปยังพื้นที่ใจกลางของเขตอวกาศลมขวาง ยานโดยสารทางไกลเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะใช้วิทยาการกระโดดอวกาศหลายครั้ง เพื่อร่นระยะเวลาในการเดินทางข้ามเขตอวกาศให้สั้นที่สุด โดยทั่วไปแล้วในระหว่างการเดินทาง ผู้โดยสารจะนอนหลับอยู

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ