บทที่ 678 แผนการที่สอง!

“เซียวเสวียนเค่อแห่งกลุ่มไท่ซือ!” หลี่เย่าระบายลมหายใจช้า ๆ ในดวงตาทอประกายซับซ้อนอยู่บ้าง อารยธรรมมนุษย์ดาวโบยบินกระจัดกระจายอยู่ในเขตอวกาศหลายสิบแห่ง สำหรับอารยธรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัวนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่น้ำ ไม่ใช่อาหารหรืออากาศ แต่เป็นเครือข่ายการติดต่อ น้ำ อาหารและอากาศ สามารถสร้างขึ้นได้เอง ด้วยระบบหมุน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ