บทที่ 680 สหัสวรรษหน้า

หลี่เย่ากำลังเพลิดเพลินกับการรับฟังหวงผู่ป๋อเล่านิทานเรื่องคนปัญญาอ่อนยอดอัจฉริยะสมองกลที่ถูกเรียกว่า ‘ทารกดวงดาว’ แต่ทันใดนั้นกลับได้ยินเสียงโต้เถียงดังมาจากโลกภาพมายาครึ่งขั้น เมื่อเงยหน้ามองดู ก็พบว่าหัวหน้าโครงการ ‘เทพเจ้าน้ำแข็ง’ ซือโค่วเลี่ยได้ปรากฏตัวบนเวทีอีกครั้ง กำลังเผชิญหน้ากับเซียวเสวียนเค่อด้วยความขุ่นเค

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ