บทที่ 681 ท่าน, ท่านทราบได้อย่างไร?

การโต้วาทีระหว่างสองปรมาจารย์ด่านหยวนอิง ก็เป็นอันสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ เพียงช่วงเช้าของวันเดียว ปริมาณข้อมูลที่นำเสนอต่อผู้บำเพ็ญตนที่เข้าร่วมประชุมก็นับว่ามากมายมหาศาลยิ่ง กระทั่งด้วยพลังคำนวณอันทรงพลังเหนือกว่าคนทั่วไป ยังต้องใช้เวลาในการแยกแยะวิเคราะห์และทำความเข้าใจอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ดังนั้นช่วงบ่ายของวันนี้จึงไม่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ