บทที่ 682 แผนหมอกทึบ

เสียงอื้ออึงดังขึ้นในศูนย์บัญชาการทันที หลี่เย่าก็ตกตะลึงไม่ต่างจากคนอื่น มันทราบมานานแล้วว่ามีหน่วยลับที่สร้างขึ้นจากสมาชิกยอดฝีมือของหกสำนักใหญ่เมืองเทพสวรรค์ กำลังดำเนินการสืบสวนและปฏิบัติการตอบโต้วิหารอมตะในเงามืด แต่ไม่ได้คาดคิดว่าหน่วยลับที่ว่าจะมีผลงานโดดเด่นถึงเพียงนี้ แม้แต่ชื่อรหัสของปฏิบัติการลับสุดยอดของวิ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ