บทที่ 684 สองปัญหาที่แก้ไม่ตก

ในห้องฝึกซ้อม หลี่เย่าเดินวนไปวนมาราวกับเสือติดจั่น บางทีก็ทึ้งผมตัวเองอย่างแรง ราวกับว่าจะสามารถทึ้งเอาความคิดบางอย่างออกมาจากเรือนผมที่รกรุงรังราวกับรังนกของมัน ห้องฝึกนี้ถูกมันเช่าไว้เป็นพิเศษระหว่างเข้าร่วมงานชุมนุมลับคม เนื่องเพราะมันมีความลับที่ไม่อาจบอกต่อผู้คนมากเกินไป จึงติดตั้งค่ายกลตรวจจับที่ซ่อนอย่างเร้นลั

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ