บทที่ 690 ความตายของจู๋หลง

เมื่อเห็นว่าหลี่เย่ายังสามารถลุกขึ้นได้ เหล่าผู้บำเพ็ญตนที่เข้าร่วมปฏิบัติการสลายหมอกก็ยินดียิ่ง หลายคนรีบนำโอสถวิเศษและอาวุธวิเศษสำหรับการปฐมพยาบาลออกมา “ซาเต้าโหย่ว เป็นอะไรหรือไม่!” ทันใดนั้นหลี่เย่าดวงตาเหลือกลาน ใบหน้าขาวซีดจนกลายเป็นเขียวคล้ำ เหงื่อเม็ดโป้ง ๆ ไหลซึมออกมาดุจห่าฝน มันยกมืออันสั่นเทากระชากชุดรบนาโน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ