บทที่ 700 ลอบสังหารปะทะลอบสังหาร

ดาบโลกันตร์ยังคงมีสีหน้าสงบราบเรียบดุจเดิม เพียงเอ่ยถามอย่างเฉื่อยชา “มันปรากฏตัวขึ้นที่ใด? ใช่เป็นกับดักหรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ว่ามีหยวนอิงวางกำลังซุ่มโจมตีอยู่ด้านข้าง?” “ดูไม่คล้ายว่าจะเป็นกับดัก” ผู้ใต้บังคับบัญชาอธิบาย “ตอนนี้ตำแหน่งของหยวนอิงฝ่ายศัตรูทั้งหมดที่เข้าสู่สนามรบล้วนอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของเรา นอกจา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ