บทที่ 707 คลื่นใต้น้ำทุกทิศทาง

ในสถานที่จัดงานประชุมแห่งสหัสวรรษหน้าลึกลงไปใต้ดินหลายร้อยเมตร มีห้องแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยสมองกลผลึกวิเศษและหน้าจอสามมิตินับไม่ถ้วน เสียงทำงานของกลไกอันละเอียดอ่อนดังหึ่งหึ่งอยู่ตลอดเวลา ไอร้อนอบอวลไปทั่วทั้งห้อง ภายในห้องมืดสนิท มีเพียงแสงจากหน้าจอสาดส่องสลัวราง ซึ่งยามนี้ทุกหน้าจอกำลังฉายภาพใบหน้าอันเด็ดเดี่ยวที่แ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ