บทที่ 731 จุดประสงค์ลับสามประการ

เมื่อเห็นว่าอีแร้งโลหิตหลังจากรับหนึ่งกระบวนท่าของไป๋ซิงเหออย่างถนัดถนี่ ยังสามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่ชุดรบผลึกวิเศษถูกทำลายไปเท่านั้น เหล่าโจรสลัดอวกาศจึงรู้สึกคลายใจลงอย่างมาก นี่แสดงว่าเฟิงอวี่จ้งกล่าวไม่ผิด ไป๋ซิงเหอยามนี้อยู่ในสภาพตะเกียงใกล้สิ้นแสงแล้วจริง ๆ ยามนี้สถานการณ์โดยรวมกำหนดแน่ชัด นับเป็นโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ