บทที่ 738 เพียงไว้หน้าเจ้าเล็กน้อย

หลี่เย่าตั้งคำถามมากมายติดต่อกันไม่หยุด อันที่จริงความสงสัยใคร่รู้ยังเป็นเรื่องรองลงไป จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อลดทอนความระแวดระวังของไป๋ซิงเหอ ขณะที่ความลึกลับหลายประการได้รับการคลี่คลายอย่างช้า ๆ พลังฝีมือของไป๋ซิงเหอก็ค่อย ๆ ฟื้นคืนมา ขณะเดียวกันพร้อมกับการบอกเล่าเรื่องราวอย่างออกรส ความระมัดระวังของมันก็ค่อย ๆ ลดน้

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ