บทที่ 741 ความหวังกลับบ้าน

หลี่เย่าได้แต่ทอดถอนชมเชยในใจ ยอดคนที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมานับหมื่นปี นับว่าสมคำร่ำลือโดยแท้! แต่สุดท้ายมันยังคงไม่เข้าใจอยู่ดี “ไฉนหอดูดาวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาห้วงจักรวาลบนฟากฟ้า จึงมาสร้างอยู่ในส่วนลึกใต้ดินกว่าหนึ่งหมื่นเมตร หากสร้างไว้บนพื้นดินโดยตรง ไยมิใช่สามารถประหยัดกำลังคนและทรัพยากรได้มากกว่านี้หล

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ