บทที่ 743 บุตรแห่งโชคชะตา

ไป๋ซิงเหอกล่าวสืบต่อ “เพื่อที่จะหาคำอธิบายให้แก่เคราะห์สวรรค์น้อย หลิวซื่อซิงค้นคว้าตำรับตำราและบันทึกโบราณจำนวนนับไม่ถ้วน ทำการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการระหว่างที่ผู้บำเพ็ญตนโบราณเผชิญกับเคราะห์สวรรค์ จากนั้นพบว่าผู้บำเพ็ญตนโบราณที่ได้เผชิญกับเคราะห์สวรรค์ ทุกคนมีคุณสมบัติประการหนึ่งที่เหมือนกัน” หลี่เย่าถาม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ