บทที่ 745 สองเหลือรอดเพียงหนึ่ง

คำว่า ‘อาหาร’ ทำให้หลี่เย่าถึงกับตัวสั่นเยือก แต่ยังคงกัดฟันโต้แย้งว่า “พวกมันสามารถสำรวจเขตอวกาศที่อยู่ใกล้เคียงบางแห่ง ทั้งยังสามารถค้นหาซากกองยานหลักที่หลงเหลือจากภัยพิบัติ บางทีอาจจะช่วยให้พวกมันรวบรวบทรัพยากรจำนวนหนึ่ง เพื่อสร้างเมืองอวกาศและระบบหมุนเวียนในตัวเอง” ไป๋ซิงเหอกล่าวว่า “ถูกของเจ้า แต่น้ำไกลไม่อาจดับก

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ