บทที่ 755 มหานทีกลืนชีวิต!

ส่วนที่ลึกที่สุดของป้อมปราการใต้ดิน โกดังหลักที่ชั้นล่างสุด ไป๋อู๋เล่ยจ้องมองเศษซากอาวุธขึ้นสนิมที่กองสุมซ้อนเป็นภูเขา ตกตะลึงพรึงเพริดจนไม่อาจกล่าววาจา เห็นชั้นวางชุดรบผลึกวิเศษมากกว่าห้าสิบแถวทอดยาวไปไกล แต่ละชั้นมีความสูงถึงหลายสิบเมตร เป็นที่คาดคำนวณได้ว่ามีชุดรบผลึกวิเศษอันทรงพลังจากยุคจักรวรรดิซิงไห่จัดวางอยู่มา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ