บทที่ 767 เศษเสี้ยววิญญาณทั้งห้าร้อย

แม้ว่าสัตว์เดรัจฉานประเภทต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่งูแมลงมดหนู ภูเขาและก้อนหิน ตลอดจนต้นไม้ใบหญ้า ล้วนสามารถบำเพ็ญเพียรจนกลายเป็นเซียนปิศาจ แต่จะต้องถือกำเนิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ยุ่งยากและเข้มงวดมากมาย ยกตัวอย่างเช่นเผ่าอสูร ภายใต้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของไวรัสเทพอสูร ทำให้เซลล์สมองและร่างกายของพวกมันได้รับการวิวัฒนาการที่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ