บทที่ 790 ต้องการประชันหมากกับข้า? ข้าจะล้มกระดาน!

บริเวณใกล้กับหัวใจของหนิงอู๋ซวงติดตั้งแผ่นโลหะบางเบาเท่าปีกจักจั่นจำนวนสี่ชิ้น แต่ละชิ้นสลักลวดลายค่ายกลที่เรียบง่ายหลายชุด มีจุดประสงค์การใช้งานเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือการรับสัญญาณจิตสำนึกที่ส่งมาจากพวกลั่วซิงจื่อ เหล่าปรมาจารย์ยุทธ์ทั้งสี่ซึ่งไปยังวงแหวนที่สิบ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า หยวนอิงทั้งสี่จะส่งสัญญา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ