บทที่ 794 ‘กระจก’

นับตั้งแต่เริ่มต้น ‘แผนระเบิดสมอง’ เมื่อห้าปีที่แล้ว ครั้งนั้นเซียวเสวียนเค่อเพื่อพิสูจน์ความจริงใจของโครงการทหารมายาไท่ซือ จึงเปิดโอกาสให้โลกแห่งการบำเพ็ญเพียรทำการตรวจสอบสมองดวงดาวอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกแง่มุม ทำให้พวกศาสตราจารย์ม่อเสวียนทั้งห้าได้โอกาสรวบรวมข้อมูลสำคัญของสมองดวงดาว จากนั้นใช้เวลาห้าปีทำการถอดรหัสและ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ