บทที่ 798 กระโดด, ทะลวง!

วู้ม! วู้ม วู้ม! ป้อมปืนขนาดใหญ่เก้าสิบเก้าป้อมซึ่งเดิมทีกระจายตัวอยู่ทั่วยานสวรรค์มายา ยามนี้พากันเคลื่อนไปทางซ้ายทั้งหมด ‘ไข่มุก’ พื้นผิวกลมเกลี้ยงขนาดใหญ่เก้าสิบเก้าลูกเริ่มเรียงซ้อนกันเป็นหอคอยสูงเก้าชั้น เริ่มจากฐานหอคอยที่ด้านล่าง ป้อมปืนทุกป้อมเปล่งแสงสว่างวาบออกมาโดยพลัน ส่งพลังงานปราณที่เดือดพล่านไปรวมกันข้าง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ