บทที่ 801 สยบหยวนอิง!

หนึ่งต่อเจ็ด แต่กระนั้นกลับเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อน ระเบิดลมปราณทั้งหมดระเบิดออกพร้อมกัน กลายเป็นทะเลเพลิงลุกโหมเทียมฟ้า ลำแสงสีทองเจ็ดสายแปรเปลี่ยนเป็นเซียวเสวียนเค่อที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเจ็ดร่าง แต่ละร่างเกิดจากการหลอมรวมลมปราณให้เป็นรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามลักษณะเฉพาะของผู้เข้มแข็งทั้งเจ็ด! หลี่เย่ารู้ส

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ