บทที่ 811 เจ้าโกหก!

“ว่ากระไร!” ภายใต้การกัดกร่อนทำลายของพิษร้ายสีดำ จิตวิญญาณของหยวนอิงทั้งหกอ่อนแอลงทุกขณะ พลังการคำนวณของพวกมันตกต่ำลงสู่ก้นบึ้ง ประกอบกับว่าในใจของพวกมันหลงเชื่อเรื่องพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิมนุษย์เที่ยงแท้ไปแล้วโดยไม่รู้ตัว เมื่อได้ยินประโยคนี้จึงเลือกที่จะเชื่อทันที โดยไม่มีความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริงได

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ