บทที่647 ห้องวิจัยเทพสงคราม

“เหวยจู่เริ่น*เกรงใจเกินไปแล้ว” *(คำเรียกหัวหน้าภาควิชาแซ่เหวย) หลี่เย่าทราบดีว่าสิ่งที่เหวยเหวินเย่ากล่าวมาเป็นความจริง สำหรับนักวิชาการและผู้บำเพ็ญตนที่แท้จริง จะมีเวลามากมายจากที่ใดให้มาร่วมงานพบปะสังสรรค์อันหาสาระมิได้? หากทำได้พวกมันแทบต้องการแบ่งตัวเองออกเป็นสิบร่างด้วยซ้ำ เพื่อที่จะได้กระทำทุกอย่างได้ทันตามต้อง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ