บทที่ 1012 บุกเข้าไปต่อหน้าต่อตา!

นับถอยหลัง ยี่สิบห้าวินาที! เซียวหลงฮ่าวถ่ายภาพเขตหวงห้ามทางทหารจากทุกแง่มุม รวมถึงเส้นทางลาดตระเวนประจำของหน่วยลาดตระเวนทั้งสอง และส่งข้อมูลทั้งหมดกลับมายังสมองของหลี่เย่าเพื่อสร้างเป็นแบบจำลองสามมิติในสมอง เรื่องที่หลี่เย่ากังวลมากที่สุด คือมันสมควรทำอย่างไรหากหน่วยลาดตระเวนทั้งสองมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางลาดตระเวนกลา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ