บทที่ 1021 สมองแข็งตัวอย่างช้า ๆ

ด้วยเสียงประกาศเย็นเยียบของเหล่าจักรพรรดิอสูร เส้นสีแดงอันแหลมคมพลันปรากฏขึ้นบนแบบจำลองเมืองหลวงเทียนตูของสหพันธ์ที่อยู่ตรงกลางของทุกคน ตรงเข้าล้อมรอบอาคารสูงระฟ้า และฉีกกระชากออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เส้นสีแดงเหล่านั้น ก็คือเส้นทางการโจมตีในแผนของพวกมัน หน่วยงานราชการที่สำคัญที่สุดของรัฐบาล สำนักงานใหญ่ของค่ายสำนักผู้

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ