บทที่ 1034 เกิดใหม่จากเถ้าถ่าน!

จากห้าเผ่าพันธุ์หลัก มีสามเผ่าอาศัยอยู่บนแผ่นดิน และในบรรดาพวกมัน เผ่าแมลงมีความแตกต่างจากอีกสองเผ่าอย่างชัดเจน แม้จะเรียกว่าเผ่ากรงเล็บหรือเผ่าเขา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีกรงเล็บแหลมคมจึงจะเป็น ‘เผ่ากรงเล็บ’ และไม่ใช่ว่าต้องมีเขาใหญ่โตคู่หนึ่งจึงจะถือว่าเป็น ‘เผ่าเขา’ ซึ่งความจริงส่วนใหญ่จะแบ่งแยกตามลักษณะนิสัย

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ