บทที่ 1050 การกำเนิดของธิดาศักดิ์สิทธิ์

เหลยหลันและเด็กหญิงอีกหลายร้อยคนเดินทางด้วยถุงหน้าท้องขนาดใหญ่ของนกยักษ์และถูกส่งไปยังภูเขาทางตะวันตกของอาณาจักรอีกาทองคำ ที่นั่นพวกนางได้รับการฝึกอบรมเป็นพยาบาลในโรงเรียนป้องกันโรคระบาดชั่วคราวที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น ยังมีทหารจำนวนมากที่ร่วมฝึกพร้อมกับพวกนาง ทั้งพยาบาลและทหารต้องร่วมมือประสานงาน ไม่เพียงแต่ต้องเรียนรู้วิธ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ