บทที่ 848 ข้อมูลทางพันธุกรรม

“ซึ่งความจริง จุดประสงค์ของผู้เยาว์เรียบง่ายยิ่ง เพียงคิดค้นหาสิ่งของนี้ให้พบก่อนคนของอาณาจักรน้ำพุปรโลก เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกับความลับสำคัญของบรรพจารย์โยวเฉวียน และช่วงชิงข้อได้เปรียบในการประชันขันแข่งระหว่างอาณาจักรอีกาทองคำกับอาณาจักรน้ำพุปรโลก ไม่แน่ว่าบางที ข้ายังสามารถใช้ของสิ่งนี้ทำข้อแลกเปลี่ยนบางประการกั

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ