บทที่ 880 ความหมายที่แท้จริงของความโกลาหล

อวี้ฉือป้าเมื่อยืดอกยอมรับอย่างเด็ดเดี่ยวและชอบธรรมถึงเพียงนี้ แม้แต่ม่อเถี่ยเซิงยังงงงันไปชั่วขณะ “อย่างไรก็ตาม—” อวี้ฉือป้าเปลี่ยนเป็นกล่าวเสียงดังฟังชัดด้วยสุ้มเสียงดุเดือด “พี่น้องทั้งหลาย โปรดนึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของพวกเจ้า ลองคิดทบทวนอุปสรรคมากมายที่พวกเจ้าต้องเผชิญระหว่างทางที่อพยพหนีภัยสงคราม แม้ว่าข้าจะไม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ