บทที่ 899 ศึกสายเลือด

หลังจากประโยคที่แผ่ซ่านกลิ่นอายเย็นเยือก พลังกดดันขุมหนึ่งก็กวาดวาบออกมาจากร่างของบรรพจารย์โยวเฉวียนราวกับภูเขาไฟระเบิด แผ่ทะลักไปยังทุกซอกทุกมุมของวิหารใต้ดินอันใหญ่โตมโหฬาร อัดแน่นเต็มทุกพื้นที่ประหนึ่งว่าจะเปลี่ยนวิหารใหญ่ให้กลายเป็นกล่องไม้ขีดไฟเล็ก ๆ กล่องหนึ่ง! แม้แต่หลี่เย่าที่เฝ้ามองผ่านสายตาของเซียวหลงฮ่าวจาก

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ