บทที่ 904 สงครามคารม

“ยาฟื้นฟู?” หลี่เย่าพิจารณาชื่อนี้ “ฟื้นฟูอะไร” “ฟื้นฟูยีนให้กลับสู่สภาพเดิม” หั่วอี่อ๋องกล่าวอย่างสงบ “แนวทางการฝึกฝีมือของเผ่าอสูรเรามุ่งเน้นการเสริมสร้างเซลล์และเปลี่ยนแปลงสภาพยีนโดยตรง แต่สายโซ่ยีนและโครงสร้างเซลล์เดิมทีมีความสมบูรณ์พร้อมในตัวเอง ทั้งซับซ้อนละเอียดอ่อนถึงที่สุด หากทำการปรับเปลี่ยนโดยไม่ระวัง อาจเผ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ