บทที่ 933 ค่ายเชลยพิเศษ!

“เพียงเท่านี้หรือ?” ‘หมอวิปลาส’ ลู่อู๋ซินสุ้มเสียงผิดหวังอยู่บ้าง “ใช่” เผ่าอสูรเสื้อคลุมขาวตอบ “นี่คือการกลายพันธุ์ที่ควบคุมไม่ได้ลำดับที่ 133 ของกลุ่มตัวอย่างหลังจากที่ได้รับเชื้อ ‘เทพอสูร-6’ ภายใต้การกระตุ้นของสภาวะรุนแรง เซลล์กลายพันธุ์นี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้สามถึงห้าวัน รอจน‘เหยื่อ’เข้ามาใกล้ มันจะสลายเซลล์ของอวั

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ