บทที่ 944 ปืนใหญ่! ป้อมปืนใหญ่!

หลี่เย่าปกปิดความจริงบางส่วน เพราะไม่ต้องการให้หั่วอี่อ๋องคิดว่ามันบ้าเกินไป เหตุผลที่แท้จริงที่มันพกพาลูกกระสุนปืนใหญ่หลักของยานรบขนาดหนัก ทั้งยังทำการดัดแปลงเพื่อเพิ่มพลังทำลายเป็นพิเศษ ย่อมไม่ใช่เพื่อนำออกมาเล่นในยามว่างเท่านั้น แต่เหตุผลสำคัญยิ่งกว่าก็คือเมื่อที่ตกอยู่ในสถานการณ์จนตรอกถึงที่สุด มันสามารถนำออกมาใช้

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ